Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΤΑΣΠΡΗ ΕΠΟΧΗ : ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Όσα πρέπει να ξέρω ,όσα θέλω να μάθω για  το χειμώνα 
                              θα τα μάθω στο Νηπιαγωγείο
ΤΟ  ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ   
 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΚΑΤΑΣΠΡΗ ΕΠΟΧΗ !!!!

Όσα πρέπει να ξέρω ,όσα θέλω να μάθω για  το χειμώνα 
                                                  θα τα μάθω στο Νηπιαγωγείο
Ο  ΧΕΙΜΏΝΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ομαδική δημιουργία  σε τρία στάδια ) 

Φωτοτυπούμε σχέδια  όσα και τα παιδιά. και τα τοποθετούμε   σε φακέλους   με αριθμούς  απο το 1-3
Παρουσιάζουμε στα παιδιά   την καρτέλα  και εξηγούμε : όποιος τύχει τον αριθμό 1 θα πρέπει να πει τι ξέρει για το χειμώνα( η νηπιαγωγός γράφει επάνω στη χιονονιφάδα ότι λέει το παιδί ή το ίδιο αν μπορεί ) ,όποιος έχει  το  δέντρο θα κάνει ερώτηση ,το σπίτι   θα προτείνει δραστηριότητα  και όποιος τύχει το χιονάνθρωπο   θα πει τι έμαθε  για το χειμώνα.