Τρίτη 29 Απριλίου 2014

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


                                  10 βήματα
   Από το Σάββατο του Λαζάρου  μέχρι την Κυριακή του  Θωμά
                             Χρονική ακολουθία  
          Τα νήπια παρατηρούν τις αγιογραφίες και τις τοποθετούν με τη σειρά  
1 Η Ανάσταση του Λαζάρου
2 Η Κυριακή των Βαϊων
3 Ο μυστικός Δείπνος
Η τελετή του Νιπτήρα
5 Ο Ιησούς προσεύχεται
6 Ηπροδοσία του Ιούδα
7 Η Σταύρωση του Χριστού
 8 Η αποκαθήλωση
9 Η Ανάσταση του Χριστού
10 Η Κυριακή του Θωμά
                                   ΠΑΙΧΝΙΔΙ :Μαζεύουμε αυγά
Τα παιδιά χωρίζονται σε
 ομάδες και όταν  αρχίσει η μουσική προσπαθούν να μαζέψουν για την ομάδα τους τα περισσότερα  αυγά. Μόλις η μουσική σταματήσει , οι ομάδες μετράνε τα αυγά που συγκέντρωσαν και ανκοινώνουν τον αριθμό στις υπόλοιπες . Φυσικά όλοι κερδίζουν !

 ΜΕ  ΤΑ ΑΥΓΑ  ΦΤΙΑΞΑΜΕ  αριθμογραμμές  κάθετες  και οριζόντιες. .            Μετρήσαμε απο  το 1-10 και αντίστροφα
                             ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ 
                                                                    διακοσμητικά  αυγά
                                               πανέμορφα καλαθάκια  γεμάτα εκπλήξεις
αριθμούς  και τους βάλαμε στη σειρά
 
                                               πασχαλινές  ζωγραφιές
ΒΑΨΑΜΕ ΤΑ  ΑΥΓΑ ΜΑΣ
 
        ΚΑΙ .........
ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΙΠΑΜΕ    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
      ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΜΕ  ΣΕ ΜΑΓΙΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ  ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Η προσευχή   μετά το Πάσχα  μέχρι την Ανάληψη για 40 ημέρες
1.Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και εν τοις μνήσασιν, ζωήν χαρισάμενος
2.Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι
προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνήσωμεν
και την Αγίάν Σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν.Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.
Ιδού γαρ ήλθεν δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.
3.Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
Και  η  μετάφρασή  της :
1. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς,
καταπατώντας με τον θάνατό του τον φυσικό και τον πνευματικόν θάνατον
και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς,
χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.

2. Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού,
ας προσκυνήσουμε τον Άγιο και Κύριο,
τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.
Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε
και την αγία σου Ανάσταση
υμνούμε και δοξάζουμε·
διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας,
και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,
και μόνο το όνομα Σου σημαίνει Θεός για  εμάς.
Ελατέ όλοι οι πιστοί,
ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού·
αφού η ανάσταση Του που έγινε μετά την Σταυρική Του Θυσία,
έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.
Παντοτινά  θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου,
και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του.
Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς,
κατανίκησε κι εδίωξε τον θάνατο.

3. Με την ανάσταση Του από  τον τάφο ο Ιησούς Χριστός
όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του,
μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή
και το μέγα έλεος του  Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.